... omdat het leven verder gaat.

Wanneer u niet bent voorbereid op het afscheid moeten er in een kort tijdsbestek belangrijke beslissingen worden genomen die van grote invloed zijn op het proces na het afscheid. Als je wel op het afscheid bent voorbereid, kun je sterven zien als een wereldreis die je gaat maken waarbij je voor een lange periode afscheid neemt van elkaar, net zoals men vroeger ging emigreren. Je neemt, ondanks de pijn om elkaar los te laten, de maatregelen die je kunt nemen tot het moment van vertrek. Wij bieden u de mogelijkheid uw wensen vast te leggen in een laatste wilsbeschikking die u vindt onder het kopje ´Wilsbeschikking´ op onze website, deze kunt u invullen en bij uw administratie bewaren. Ook kunnen wij vrijblijvend een gesprek met de betrokkenen aangaan om nader kennis te maken en te ervaren wat wij specifiek voor u kunnen betekenen bij de invulling van het afscheid. Dit bezoek is kosteloos en verplicht u tot niets.

Laatste fase

Mensen die in een terminale fase komen kunnen een sterke behoefte hebben om familie en vrienden om zich heen te hebben. Er "zijn" voor iemand tot aan de drempel van dit leven, kan rust geven. Hierdoor is er ruimte om de mooie dingen van het leven te delen. Ter ondersteuning in dit proces willen wij de vrijwilligersorganisatie VPTZ onder de aandacht brengen. Deze landelijke organisatie werkt met regionaal goed opgeleide vrijwilligers die met alle liefde helpen de laatste palliatieve zorg te bieden. John, is zelf vrijwilliger bij VPTZ geweest en heeft de ervaring dat terminale patiënten het soms prettig vinden gevoelige onderwerpen met een vreemde te kunnen delen. Dit kan zowel voor de patiënt als voor de nabestaanden belangrijk zijn in het gehele loslatingsproces. Meer over VTPZ kunt u vinden op de website www.vptz.nl